Wilga Park – O Inwestorze

Inwestycja realizowana jest przez spółkę CATPOL INVEST Sp. z o.o. , zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000298718, NIP 5891934763, REGON 220553792, z siedzibą w Sopocie 81-743, ul. 3-go Maja 33.

CATPOL INVEST Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej realizującej inwestycje mieszkaniowo-usługowe w Hiszpanii. Generalnym Wykonawcą osiedla WILGA PARK  i podmiotem zajmującym się usługami deweloperskimi – w imieniu INWESTORA – jest Przedsiębiorstwo Budowlane MARGO z siedzibą w Gdyni 81-450, ul. Redłowska 52/9.